در بازدید مدیرکل و معاونین صدا و سیمای مرکز یزد از بندرخشک پیشگامان بر ضرورت آگاهی بخشی درباره خدمات بندرخشک تاکید شد.

مدیرکل صدا و سیمای یزد: بندرخشک پیشگامان الگوی موفق اقتصاد تعاونی است

 مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از ارایه تسهیلات ویژه به بازرگانان در سال جهش تولید خبرداد.

تسهیلات بندرخشک پیشگامان برای بازرگانان در سال جهش تولید

خدمات بندرخشک پیشگامان

بندر خشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک