مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از تخلیه بیش از ۳۸۰ هزار تن انواع بار در بندرخشک پیشگامان طی ۸ ماهه ابتدای سال جاری خبر داد.

ورود بیش از ۳۸۰ هزار تن بار به بندرخشک پیشگامان  از ابتدای سال جاری

در بازدید معاون برنامه ریزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران از بندرخشک پیشگامان بر لزوم هم افزایی و برقراری ارتباط سیستماتیک بین دو مجموعه تاکید شد.

همکاری استراتژیک راه آهن جمهوری اسلامی ایران و بندرخشک پیشگامان

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک