بندرخشک پیشگامان مرکز فراگیر زنجیره تامین کالا و خدمات

بندرخشک پیشگامان در قالب زنجیره تامین کالا خدماتی همچون گمرکی، حمل و نقل، بندری، سردخانه ای، انبارداری، واردات و صادرات و بازرسی کالا را برای فعالیت بازرگانان و تجار در بستری مناسب و ایده آل در زمینه های مختلف مهیا نموده است.

به گزارش روابط عمومی بندرخشک پیشگامان، زنجیره تامین کالا در شرکت تعاونی بندرخشک پیشگامان بر اساس نیازسنجی این حوزه خدمات بازرگانان و صاحبان کالا برای فعالیت های اقتصادی ائم از تولید، صادرات و واردات که شامل: ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک اختصاصی، ارائه خدمات بندری(تخلیه، بارگیری، استریپ، استافینگ،صفافی و باریندی)، ارائه خدمات انبارداری (مسقف و سرپوشیده)، مرکز دپوی کانتینرخالی کشتیرانی، ارائه خدمات باسکول ریلی، امکان ارائه خدمات بازرسی کالا و ... را در مرکز کشور و با بستری امن برای فعالیت تجار و بازرگانان را فراهم کرده است.

در این راستا بندرخشک پیشگامان جهت خدمات هرچه بهتر این زنجیره تامین اقدام به تاسیس شرکتهای سرخانه........ و خدمات حمل و نقل بار کرده است که ...