مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از ترخیص قطعی نخستین محموله گمرکی به صورت رسمی از گمرک بندرخشک پیشگامان خبر داد.

ترخیص قطعی نخستین محموله گمرکی از بندرخشک پیشگامان

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در بازدید از بندرخشک پیشگامان بر ضرورت مشارکت مردم در طرح های تعاونی تاکیدکرد.

نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی: بندرخشک پیشگامان نمونه موفق ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور است

خدمات بندرخشک پیشگامان

بندر خشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک