در بازدید معاون برنامه ریزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران از بندرخشک پیشگامان بر لزوم هم افزایی و برقراری ارتباط سیستماتیک بین دو مجموعه تاکید شد.

همکاری استراتژیک راه آهن جمهوری اسلامی ایران و بندرخشک پیشگامان

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فراهم بودن زیرساخت های حمل ریلی کالا از بندرخشک پیشگامان بر لزوم افزایش آن تاکید کرد‌.

تاکید مدیر عامل راه آهن کشور بر تسریع افزایش حمل ریلی از بندرخشک پیشگامان

پروژه ها

بندر خشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک