مدیرکل صدا و سیمای یزد: بندرخشک پیشگامان الگوی موفق اقتصاد تعاونی است


در بازدید مدیرکل و معاونین صدا و سیمای مرکز یزد از بندرخشک پیشگامان بر ضرورت آگاهی بخشی درباره خدمات بندرخشک تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی بندرخشک پیشگامان، پهلوانیان مدیرکل صدا و سیمای یزد ضمن بازدید از بخش های مختلف بندرخشک پیشگامان ازجمله گمرک 8 هکتاری،شانتینگ یارد و سردخانه 15 هزارتنی، اهمیت تعاونی بودن این بندر تجاری را یادآور گردید و افزود: یزد به لحاظ قرار گیری در مرکز کشور از اهمیت خاصی برخوردار است وبندرخشک پیشگامان نیز در مرکز استان یزد از نظر پدافند غیرعامل و امنیت اقتصادی بسیار حایز اهمیت است.

پهلوانیان وجود سردخانه و انبارهای مجهز در بندرخشک پیشگامان را قابل تقدیر دانست و بر ضرورت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به شهروندان و جامعه هدف بندرخشک درباره امکانات موجود و خدمات قابل ارایه در این مجموعه تعاونی تاکید کرد.

مدیرکل صدا و سیمای یزد بهره گیری بندرخشک و گروه تعاونی پیشگامان از سرمایه های خرد مردم را ارزشمند دانست وگفت : بندرخشک پیشگامان الگوی موفق اقتصاد تعاونی در استان یزد و سطح کشور است.

شهسواری مدیرعامل بندرخشک پیشگامان نیز در این بازدید ضمن معرفی قسمت های مختلف فاز نخست، به امکانات و خدمات ارایه شده در بندرخشک اشاره کرد و استقرار گمرک و اتصال ریلی را از مزایای بندرخشک پیشگامان برای حضور بازرگانان در این مجموعه دانست.