نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی: بندرخشک پیشگامان نمونه موفق ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور است


نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در بازدید از بندرخشک پیشگامان بر ضرورت مشارکت مردم در طرح های تعاونی تاکیدکرد.

 به گزارش روابط عمومی بندرخشک پیشگامان ،محمدصالح جوکار با بیان این که گروه تعاونی پیشگامان در جلب اعتماد مردم برای مشارکت در پروژه های تعاونی و همچنین پاسخگویی به آن ها بسیار موفق عمل کرده گفت: اقتصاد دولتی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد و مشارکت مردم در قالب تعاونی ها هم برای تولید و ارائه خدمات و هم برای رونق اقتصاد موثر است.


جوکار بندرخشک پیشگامان را نمونه موفق و خوبی از ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور دانست که متناسب با شرایط و آمایش سرزمینی فعالیت می کند و افزود: بندرخشک پیشگامان برند و تابلوی خوبی برای استان یزد در فعالیت های اقتصادی تعاونی است.


نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد با شتاب گرفتن فعالیت های بندری در بندرخشک پیشگامان در کنار فعالیت های حمل و نقلی و استارتاپی رونق اقتصادی استان و کشور نیز سرعت بیشتری بگیرد.